MECHANIKA KOLORYZACJI I STRUKTURA WŁOSÓW

CEL

Pierwszy etap ma za zadanie usystematyzować i utrwalić posiadaną wiedzę uczestników z zakresu anatomii włosa, mechaniki farby fryzjerskiej i całego procesu farbowania. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą świadomie i trafnie dokonywać analizy struktury włosa, wyboru kosmetyków oraz produktów, do uzyskania pożądanego koloru. Pierwszy etap jest doskonałym wprowadzeniem do szkolenia Akademia Koloru.

ZAGADNIENIA

- globalne spektrum i historia koloryzacji,
- studium anatomiczne, szczegółowa analiza struktury biologicznej i chemicznej włosa,
- chemia kolorystyczna.

ELEMENTY SZKOLENIA

- prezentacja,
- wykład,
- warsztaty z anatomii włosa,
- laboratorium koloru,
- egzamin.

UCZESTNIK

- to osoba pracująca czynnie w zawodzie „fryzjer”,
- jest świadoma produktów na których pracuje,
- posiada minimalną wiedzę na temat technik farbowania.

 

REZERWACJA SZKOLENIA