Spektrum blondu

CEL

Ideą ostatniego etapu jest przypomnienie i zwieńczenie dwóch pierwszych szkoleń. Dzięki temu uczestnicy będą mogli dojść do perfekcji w technikach farbowania, ze szczególnym naciskiem na spektrum blondu. Dlatego też głównym celem, a za razem wyzwaniem, będzie przeprowadzenie skomplikowanej korekty kolorystycznej na modelce. Punktem kulminacyjnym wszystkich trzech etapów będzie profesjonalna sesja fotograficzna. 

PROGRAM

- prezentacja,
- wykład,
- laboratorium produktów rozjaśniających,
- praca warsztatowa na modelkach,
- sesja zdjęciowa,
- egzamin praktyczny.

UCZESTNIK

- powinien w pełni rozumieć ideę koloryzacji i mieć przyswojoną wiedzę z poprzednich dwóch etapów.

 

REZERWACJA SZKOLENIA